Projektanti, stavebníci, stavební firmy!

Připravujete stavbu? Nevíte, kolik Vás to bude stát? Obraťte se na odborníky v tomto oboru.

Chystáte se stavět nebo rekonstruovat rodinný nebo bytový dům, polyfunkční dům, supermarket nebo prodejnu, autosalón, školu, kanceláře, krytý bazén nebo jinou stavbu
v rámci občanské vybavenosti, výrobní objekt, halu, sklad, nebo jiný objekt v rámci průmyslové výstavby, venkovní vodovod, kanalizaci, čistírnu odpadních vod, čerpací stanici, plynovod?

Nabízím, že pro Vás zpracuji propočet nákladů, položkový rozpočet nebo ocením slepý rozpočet v rámci výběrových řízení na zhotovitele, a to ve všech profesích (stavební, ústřední vytápění, zdravotechnika, plynoinstalace, vzduchotechnika). Rozpočty elektroinstalace, elektrické požární a zabezpečovací signalizace, měření a regulace zajistím ve spolupráci s příslušnými specialisty.

Rozpočty zpracovávám na softwaru KROS Plus vždy v poslední cenové úrovni.